Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Prackovice nad Labem
ObecPrackovice nad Labem a místní část Litochovice nad Labem

Závěrečný účet obce

2022

Schválený závěrečný účet obce za rok 2022

Schválený závěrečný účet a účetní závěrka obce Prackovice nad Labem za rok 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,78 MB

VÝKAZY PŘÍSPĚVKOVÉ INFORMACE

2022_MŠ_Prackovice_výkazy_k_31.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 412,17 kB

POMĚROVÉ UKAZATELE

1686566011_pomerove-ukazatele-2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 53,02 kB

VÝKAZ PRO POUZENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

1686565947_finka-2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 232,45 kB

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

1686565947_vykaz-zisku-a-ztrat-2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 69,64 kB

MAJETEK

1686566011_majetek6079047273742476060.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 49,65 kB

INVENTÁRNÍ SOUPIS STAVU ÚČTŮ

1686565947_inventurni-soupis-stavu-uctu9184432787153565193.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 184,98 kB

PŘÍLOHA

1686565947_priloha-2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 80,79 kB

ROZVAHA

1686565947_rozvaha-obce-2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 88,73 kB

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE PRACKOVICE NAD LABEM 2022

zaverecny-ucet-2022_3.odt
Typ souboru: ODT dokument, Velikost: 62,61 kB

2021

2021-ms-prackovice-vykazy-k-31-12.pdf

2021-ms-prackovice-vykazy-k-31-12.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 437,68 kB

zaverecny-ucet-2021.pdf

zaverecny-ucet-2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 536,38 kB

VÝKAZY PŘÍSPĚVKOVÉ INFORMACE

2021_M_Prackovice_vkazy_k_3112-1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 442,02 kB

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

dl-7689053589810986507.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 90,13 kB

VÝKAZ PRO POUZENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

dl-6115166129249259037.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 229,62 kB

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

dl-4030761943166910876.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 69,69 kB

MONITORING HOSPODAŘENÍ

dl-3393670507410110173.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 45,69 kB

PŘEHLED ÚVĚRŮ

dl-3382490515318420465.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 46,66 kB

PŘÍLOHA

dl-3338470411823555541.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 82,86 kB

ROZVAHA

dl-1318216104005385225.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 88,77 kB

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE PRACKOVICE NAD LABEM 2021

Zvren_et_2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 536,38 kB

2020

PŘÍLOHA 2 - Výkaz zisků a ztrát

výkaz zisku a ztráty za rok 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 69,63 kB

protokol-schvaleni-ucetni-zaverky.pdf

protokol-schvaleni-ucetni-zaverky.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 44,76 kB

PŘÍLOHA 7 - Přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem za rok 2020

ploha7-2020-Zvren_pezkoumn.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 638,83 kB

PŘÍLOHA 6 - Hlavní inventarizační zpráva

ploha6-Inventarizan_zprva.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 9,29 MB

PŘÍLOHA 5 - Monitoring hospodaření

ploha5-monitoring_hospodaen.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 51,97 kB

PŘÍLOHA 4 - Hodnocení plnění rozpočtu

ploha4-hodnocen_plnn_rozpotu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 504,43 kB

PŘÍLOHA 3 - Rozvaha

ploha3-rozvaha.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 157,96 kB

PŘÍLOHA 1 - Výpočet poměrových ukazatelů

ploha1-vpoet_pomrovch_ukazatel.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 65,1 kB

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2020 - hlavní text

Zvren_et_2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 591,36 kB

2019

schvalovani-ucetni-zaverky-2019.pdf

schvalovani-ucetni-zaverky-2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 46,27 kB

2019-hlavni-inventarizacni-zprava.pdf

2019-hlavni-inventarizacni-zprava.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 87,65 kB

PŘÍLOHA 6: Výsledek přezkoumání hospodaření ÚSC za rok 2019 (audit)

2019-Audit-protokol (1).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 5,11 MB

PŘÍLOHA 5: Výkazy příspěvkové organizace MŠ Brouček (Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Přílohy)

2019_M_Prackovice_vkazy_k_3112.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 437,72 kB

PŘÍLOHA 4: Rozvaha

2019-Ploha4-Rozvaha.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 157,87 kB

PŘÍLOHA 3: Výkaz zisků a ztrát

2019-Ploha3-vkaz_zisk_a_ztrt.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 112,89 kB

PŘÍLOHA 2: Příloha

2019-Ploha2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 131,75 kB

PŘÍLOHA 1: Výkaz plnění rozpočtu

2019-Ploha1-Vkaz_plnn_rozpotu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 477,21 kB

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE PRACKOVICE NAD LABEM za rok 2019 (vyvěšeno 8.6.2020)

Zvren_et_2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 336,55 kB

2018

Účetní závěrka za rok 2018 4) výkaz zisků a ztrát

2018-Z-vkaz-V061-201812K01.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 601,17 kB

Účetní závěrka za rok 2018 3) rozvaha

2018-Z-rozvaha-V060-201812K01.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 615,87 kB

Účetní závěrka za rok 2018 2) příloha

2018-Z-ploha-V062-201812K01.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,1 MB

Účetní závěrka za rok 2018 1) plnění rozpočtu

2018-Z-plnn-V040-201812K01.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,31 MB

Závěrečný účet za rok 2018: 4) Inventura majetku obce 2018

2018-Z-rptHK_inventura.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 863,92 kB

Závěrečný účet za rok 2018: 3) Přezkum hospodaření Krajským úřadem za 2018

2018-Z-Zprva_audit-Prackovice.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 134,82 kB

Závěrečný účet za rok 2018: 2) Souhrnná sestava 2018

2018-Z-Souhrnna_sestava_2019-06-05_14-48.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,7 MB

Závěrečný účet za rok 2018: 1) Textová část ZÚ 2018

Zvren_et_2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 225,45 kB

2017

PODROZVAHOVÉ ÚČTY MŠ

dokumenty613-2017-03-m-podrozvahoveuty.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 56,52 kB

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT MŠ

dokumenty612-2017-02-m-vykazziskuaztraty.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 66,64 kB

ROZVAHA MŠ

dokumenty611-2017-01-m-rozvaha.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 73,15 kB

INVESTIČNÍ FOND MŠ

dokumenty610-2017-06-investinifond.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 46,17 kB

REZERVNÍ FOND MŠ

dokumenty609-2017-05-rezervnifond.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 46,88 kB

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MŠ FKSP

dokumenty608-2017-04-fondkulturnichasocialnichpoteb.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 47,41 kB

ZÁVĚREČNÝ ÚČET - TEXTOVÁ ČÁST

dokumenty617-zavrenyuet2017-text.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 314,8 kB

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA - TABULKA DOTACE

dokumenty607-tabulka-dotace-opr.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 58,72 kB

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA - ZPRÁVA O PŘEZKOUMÁNÍ

dokumenty606-2017-05-zpravaopezkoumanihospodaeni.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,7 MB

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA - VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

dokumenty605-2017-04-vykazziskuaztrat2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 773,22 kB

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA

dokumenty604-2017-03-rozvaha2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 712,46 kB

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PŘÍLOHY - PROHLÁŠENÍ ÚSC

dokumenty603-2017-02-piloha2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,2 MB

2016

MŠ BROUČEK - HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017 MŠ Brouček.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 523,75 kB

MŠ BROUČEK - INVENTARIZACE MAJETKU

dokumenty461-2016-inventarizacemajetkumbrouek.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,94 MB

PŘÍLOHA 3 - ROZVAHA

dokumenty457-2016-rozvaha.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 784,26 kB

PŘÍLOHA 2 - VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

dokumenty459-2016-vykaz-zisk.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 768,06 kB

PŘÍLOHA 1 - PŘÍLOHA

dokumenty458-2016-piloha.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,2 MB

NÁVRH ÚČETNÍ ZÁVĚRKY OBCE ZA ROK 2016

dokumenty472-2016-uetni-zavrka.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 170,78 kB

PŘÍLOHA 7 - Přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 Krajským úřadem

dokumenty471-2016-audit (1).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,67 MB

PŘÍLOHA 6 - Inventurní soupis úvěrů

dokumenty470-2016-inventury-uvry.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 720,6 kB

PŘÍLOHA 4 - Inventurní soupis závazků

dokumenty469-2016-inventury-pohledavky-obce.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 744,68 kB

PŘÍLOHA 3 - Inventurní soupis účtů

dokumenty466-2016-inventury-uty.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 716,16 kB

PŘÍLOHA 2 - Inventarizace majetku obce 2016

dokumenty467-2016-inventury-majetek.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 798,31 kB

PŘÍLOHA 1 - výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2

dokumenty456-2016-fin-v040-201612k01.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,37 MB

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2016 - TEXTOVÁ ČÁST

dokumenty455-zavrenyuet2016.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 371,98 kB

2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2015

dokumenty429-2015-zavr-uet-s-titulkou.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 253,63 kB

2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2014

dokumenty294-zavrenyuet2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 202,05 kB

2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2013

zvren_et_2013.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 239,99 kB

2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2012

zvren_et_2012-web.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 354,47 kB

2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2011

zvren et 2011.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 331,71 kB

2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2010

zvren-et.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 385,53 kB

Obecní úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9
1
10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
2
1
1
2 3 4 5

Munipolis

Počasí

dnes, úterý 23. 4. 2024
slabý déšť 7 °C 1 °C
středa 24. 4. slabý déšť 9/0 °C
čtvrtek 25. 4. slabý déšť 9/0 °C
pátek 26. 4. slabý déšť 14/3 °C

Mohlo by vás zajímat