Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Prackovice nad Labem
ObecPrackovice nad Labem a místní část Litochovice nad Labem

Tělovýchovná jednota Sokol Prackovice n. L.

Facebookové stránky fotbalu 

Webové stránky TJ Sokol Prackovice

Veřejnoprávní smlouvy

2024

VPS 1-2024 TJ Sokol Prackovice nad Labem.pdf (vyvěšeno 22.3.2024)

2023

(1/2023 neinvestiční na provoz)

2023 - VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA 1/2023 (1.01 MB) o přidělení účelového neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce (vyvěšeno 14. 4. 2023) 

Dodatek k VPS č. 1/2023 (588.16 kB) (vyvěšeno 18. 5. 2023) schváleno dne 25. 4. 2023 usnesením 1/2023

2022

(1/2022 neinvestiční na provoz)

2022 - VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA 1/2022 (1.46 MB) o přidělení účelového neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce (vyvěšeno 28.3.2022) schváleno dne 17.3.2022 usnesením č.1/2022

2021

(1/2021 neinvestiční na provoz)

2021 - VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA 1/2021  (3.12 MB) o přidělení účelového neinvestičního příspěvku z rozpočtu (vyvěšeno 12.7.2021) schválené dne 14.4.2021 usnesením č.1/2021

2020

(1/2020 neinvestiční na provoz)

2020 - VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA 1/2020 (211.89 kB) o přidělení účelového neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce (vyvěšeno 18.3.2020) schválené dne 12.3.2020, usnesením č.1/2020, bod 20 (114.8 kB)

2019

(1/2019 neinvestiční na provoz)

2019 - VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA 1/2019 (542 kB) o přidělení účelového neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce (vyvěšeno 28.1.2019) schválená dne 23.1.2019 usnesením č.1/2019, bod 9 (123.95 kB)

2018

(2/2018 neinvestiční na provoz + 3/2018, 4/2018, dodatek 1 k 4/2018 - investiční = rekonstrukce a výstavba kabin z dotace)

2018 - DODATEK č.1  (1.34 MB)VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ TJ SOKOL PRACKOVICE a Obec PRACKOVICE NAD LABEM č.4/2018 (1.59 MB)  o navýšení účelového investičního finančního příspěvku na kofinancování projektu Rekonstrukce a rozšíření fotbalových kabin Prackovice (vícepráce) (vyvěšeno 28.1.2019) usnesením č.1/2019 bod 8 ze dne 23.1.2019 (123.95 kB)

2018 - VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA TJ SOKOL PRACKOVICE a Obec PRACKOVICE NAD LABEM č.4/2018 (1.59 MB) o přidělení účelového investičního finančního příspěvku na kofinancování projektu Rekonstrukce a rozšíření fotbalových kabin Prackovice schválená usnesením č.6/2018, bod 6 ze dne 3.10.2018, bod 4 (61.15 kB)

2018 - VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA TJ SOKOL PRACKOVICE a Obec PRACKOVICE NAD LABEM č.3/2018 (967.1 kB) o přidělení účelového investičního finančního příspěvku z rozpočtu obce schválená usnesením č.1/2018, bod 18 ze dne 28.2.2018 (63.11 kB)

2018 - VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA TJ SOKOL PRACKOVICE a Obec PRACKOVICE NAD LABEM č.2/2018 (1.21 MB) o přidělení účelového neinvestičního finančního příspěvku z rozpočtu obce (+ POVINNÉ PŘÍLOHY KE SMLOUVĚ (1.06 MB)) schválená usnesením 1/2018, bod 2 ze dne 26.2.2018

2017

(2/2017 neinvestiční na provoz)

2017 - VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA TJ SOKOL PRACKOVICE N.L. a Obec PRACKOVICE NAD LABEM č.2/2017 (1.81 MB) o přidělení účelového neinvestičního finančního příspěvku z rozpočtu obce


Valnou hromadou ze dne 12. 12. 2009 byl zvolen nový  výkonný výbor a revizní komise v následujícím složení:

  • předseda  - Jaroslav Bílek
  • tajemník -  Jiří Šonda
  • hospodář – Bc. Hynek Čech
  • členové výboru – František Nytl ml., Michal Piegelbauer, Martin Krupka ( za hráče kopané) a Antonín Skořepa ( za hráče stolního tenisu),
  • revizní komise – Josef Bílek, František Nytl st. a Lukáš Doleček.

v majetku TJ Sokol kulturní dům v Prackovicích n.L., který je pronajat nájemci za jednu korunu na dobu jednoho roku ( +platby energií), s tím, že na náklady nájemce budou provedeny opravy a údržba celého objektu a dál zde bude umožněna hra stolního tenisu,  po této době se povede další jednání o výši nájmu,

co se týče hřiště a kabin – drobné opravy a údržbu si zajišťujeme pomocí správce, pokud vznikla na majetku nějaká škoda ( vandalové apod.), tak nám materiál proplatil OÚ, rovněž tak i sekání samotného hřiště – seká správce p. Buřič, kdy po nákupu benzinu a následném předložení dokladu na OÚ je mu zde proplacen,

trénink fotbalového oddílu je každou středu od 17:30h, s časem se vždy pracuje dle letního a zimního času, zimní příprava probíhá pravidelně na umělých hřištích v Ústí nad Labem,

každoročně je po předchozí dohodě s OÚ umožněno na hřišti, či v okolí kabin, pořádání obecních akcí při kterých jsou téměř vždy nápomocni členové TJ,

každoroční turnaj starosty obce byl zrušen, pro nedostatek financi, konal se vždy před zahájením podzimní části nové soutěže, v letošním roce bude Prackovickému fotbalu 55 let, v případě zájmu konání navrhuji název „Turnaj o pohár starostky obce u příležitosti 55 výročí založení fotbalu v Prackovicích n.L.“, termín bychom ještě upřesnili,

navrhovanou dotační částku od obce ve výši 20tis. Kč, bychom navrhovali rozdělit na jarní a podzimní část a to jednou polovinou,

na shora uvedený turnaj starosty  byla vždy vyčleněna finanční částka zvlášť a činila pět tisíc korun, ještě bych výši nechal na zvážení,

Historie klubu

TJ byla založena 21. srpna 1956 a její součástí se tehdy staly oddíl fotbalu a odbor žen, který však během pětiletého období svou cvičební aktivitu pro klesající zájem ukončil.

Dalším oddílem, který od roku 1957 až do současnosti provozuje aktivně sportovní činnost je stolní tenis.

Zmínku zaslouží také aktivita našich sportovců v období od r. 1955 - 1965, kdy svou činnost v zimním období aktivně v rámci možností provozovali naši hokejisté.

Náš největší a nejaktivnější oddíl, který v roce 2006 oslaví "50 let trvání", je oddíl fotbalu. Již od založení působí mužstvo dospělých, které v průběhu tohoto dlouhého období hraje střídavě ve III. a IV. třídě našeho okresu. V prvním roce činnosti v roce 1956 hrálo mužstvo jen na hřišti soupeřů přátelská utkání. V průběhu roku 1957 se začalo s výstavbou stávajícího fotbalového hřiště, které bylo pak slavnostně otevřeno v měsíci červnu 1958. V tomto roce mužstvo také postoupilo do III. třídy. Bylo to první postup v historii. V dalších letech se postoupilo ještě dvakrát, vždy jen do III. třídy (naposledy v roce 1991).

Oddíl pořádá tradičně jeden z nejstarších turnajů dospělých v okrese (každoročně od roku 1962), který se hraje o "Pohár Obecního úřadu". Družstvo dospělých se dlouhodobě zúčastňuje tradičních zimních turnajů.

Mládežnický fotbal prezentují po celou dobu trvání dorostenecké a žákovské družstvo. V některých ročnících jsou v mistrovské soutěži přihlášena obě družstva, v dalších pak střídavě jedno z nich. Tuto skutečnost vždy přímo ovlivňuje početní stav jednotlivých ročníků v obci. Obě družstva startují vždy na úrovni okresních soutěží.

V roce 1957 byl založen oddíl stolního tenisu. V současnosti startují dvě naše družstva ve druhé, resp. třetí soutěži okresu. Každoročně jsou pořádány tři tradiční turnaje a to jak pro registrované, tak i neregistrované sportovce.

Vánoční turnaj ve dvouhrách, velikonoční turnaj ve čtyřhrách a turnaj rodinných čtyřher na podzim, jsou vhodnou příležitostí pro všechny občany, kteří mají zájem zasportovat si.

V současné době je stav členské základny následující: 60 dospělých členů (včetně 7 důchodců), 23 dorostenců a žáků.

Mohlo by vás zajímat