Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Prackovice nad Labem
ObecPrackovice nad Labem a místní část Litochovice nad Labem

MAS České středohoří

Obec Prackovice nad Labem je členem tohoto sdružení od 14.12.2010. K tomuto rozhodnutí přistoupilo nové vedení obce ihned po volbách v roce 2010, a to z důvodu nového záměru strategického rozvoje obce. Cílem bylo jednak navázat užší spolupráci s obcemi v regionu a využít dotace na rozvoj infrastruktur využívaných místní komunitou ke sdružování a další činnosti.

V roce 2011 čerpala obec Prackovice nad Labem od tohoto sdružení dotci 6.500,-Kč na pořádání Slavnosti stromů a v červnu 2011 byla obci přidělena dotace ve výši 675.000,-Kč na rekonstrukci Kulturního domu v Litochovicích. (477.31 kB) V této první fáze rekonstrukce KD došlo k výměně oken, změně vytápění z el. na plynové topení, kompletní revitalizace sociálního zářízení, kluboven a prostor místní lidové knihovny.

V roce 2012 jsme podali do MAS ČS žádosti o dotace na další projekty pro rozvoj našich obcí (oprava místní komunikace a výměna osvětlení na LED technologii (250 kB)).

ZPRAVODAJ MAS ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ - ZÁŘÍ 2014

ZPRAVODAJ MAS ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ - BŘEZEN 2013 - obsahuje článek o Prackovicích str.4 (LED osvětlení) a Litochovicích str.6 (KD Litochovice)

ZPRAVODAJ MAS ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ - ŘÍJEN 2012 (4.47 MB) - obsahuje článek o Prackovicích_litochovicích


Webové stránky MAS České středohoří


5 LET OD VZNIKU MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY (MAS) ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ (47.53 kB)

Obec Prackovice nad Labem je členem tohoto sdružení od 14.12.2010. V roce 2011 čerpala obec Prackovice nad Labem od tohoto sdružení dotci 6.500,-Kč na pořádání Slavnosti stromů a v červnu 2011 byla obci přidělena dotace ve výši 675.000,-Kč na rekonstrukci Kulturního domu v Litochovicích.

V roce 2012 bychom rádi podali do MAS ČS žádosti o dotace na další projekty pro rozvoj našich obcí.


Občanské sdružení „Místní akční skupina České středohoří“ bylo založeno 21.7.2006. Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova se Státním zemědělským intervenčním fondem v období 2008-13 byla podepsána 3.8. 2009. Dotace je určena pro realizaci Strategického plánu LEADER. 

Principy metody LEADER

 • spolupráce subjektů tří sektorů (občanského, podnikatelského a samosprávného)
 • realizace společné strategie spoluprací a podporou projektů z programu
 • je založen na místním partnerství obcí, podnikatelů, zemědělců, neziskových organizací, škol, aktivních občanů...
 • dává tedy dohromady pestrou skupinu lidí, kteří společně přemýšlejí o rozvoji regionu v dlouhodobém měřítku
 • řízení a plánování zdola-nahoru: je založen na rozvojové strategii venkovské oblasti, kterou vytvářejí místní lidé podle místních potřeb
 • je založen na místních lidech, kteří sami určují, co jsou místní problémy a kam mají být poskytnuty finanční prostředky
 • o rozdělení peněz se tedy rozhoduje v Místní akční skupině

Cíle metody LEADER

 • zvýšení kvality života ve venkovských oblastech
 • šetrné využití místních zdrojů
 • inovace a nové technologie na venkov
 • posílení venkovské komunity, spolupráce
 • podpora místních výrobků a jejich uplatnění a propagace

Místní akční skupina České středohoří, o.s. je otevřenou organizací a vítá nové členy, kteří mají zájem spolupracovat. Členy se mohou stát fyzické i právnické osoby - podnikatelé, sdružení, neziskové organizace, zástupci místní samosprávy a další subjekty, které působí na vymezeném území.

Území MAS České středohoří leží v jihovýchodní části Ústeckého kraje severovýchodně od soutoku Labe a Ohře. Krajinný ráz území MAS je na jedné straně dán nížinami v povodí řek, na straně druhé členitou oblastí Českého středohoří, kde čedič a znělec vytvořily výrazné kupy, kužele a skály. Údolí Labe ohraničují téměř svislé lávové svahy v labském zúžení, zvaném „Česká brána“. Průměrná nadmořská výška se pohybuje kolem 250 m n.m., severním směrem se nadmořská výška díky krajinnému reliéfu Českého středohoří zvyšuje. Nejvyšším bodem je Sedlo (726 m.n.m.), nejníže se nachází území v povodí Labe a Ohře (cca 140 m n.m.). 

Pro svůj svébytný krajinný ráz, přírodní krásy a bohatou historii je území Českého středohoří velmi atraktivní. Návštěvníkům nabízí celou řadu krásných architektonických památek, městských i lidových staveb. Mezi oblíbené turistické cíle patří zámek v Ploskovicích, zříceniny hradů (Helfenburk, Kamýk ad.). Množství vodních ploch láká v letních měsících k osvěžení. K pestrosti kraje přispívá mírné klima, díky němuž jsou stráně kuželových kopců zdobeny řadami vinné révy a jabloní.

MAPKA ÚZEMÍ MAS ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ

Mohlo by vás zajímat