Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Prackovice nad Labem
ObecPrackovice nad Labem a místní část Litochovice nad Labem

obrázekobrázek

Fotodokumentace - shrnutí výstavby požární zbrojnice 09/2018-04/2019 (6.14 MB)

Akce pro veřejnost

2023 - Dětský den - V sobotu 3.6 se naše jednotka jako každý rok zúčastnila dětských dnů v Obec Dolní Zálezly a v Obec Prackovice nad Labem - Litochovice nad Labem. Jednotka předvedla své vybaveni a techniku, pro zábavu dětí vyrobilia pěnu. Doufáme, že se dětem ukázka a pěna líbila. Těšíme se na další rok.

Kroužek mladých hasičů - HASIČATA

Ing.Monika Salačová

Už dva roky probíhá pravidelně každou neděli kroužek mladých hasičat. V současné době má kroužek 7 členů a scházíme se v 17:00 v hasičské zbrojnici v Litochovicích. Během hodiny se děti, kromě úplných základů, jako jsou např. tísňová volání, učí hasičské značky, poznávají hasičkou techniku, promítáme si krátká videa o různých příčinách vzniku požárů, vyprávíme si o hasebních látkách, hrajeme hry, při kterých si opakujeme a procvičujeme získané poznatky. Kromě potřebných hasičských vědomostí se děti dozvídají, jak poskytnout první pomoc, a osvojují si základy zdravovědy. Na společných hodinách s našimi dobrovolnými hasiči se hasičata učí uzlovat, rozvinovat a motat hadice, poznávají hasičské vybavení.

V loňském roce jsme navštívili „Den záchranářů“ v Lounech, kde jsme se seznámili se všemi složkami záchranného systému. Během programu bylo připraveno několik ukázek, při kterých jsme viděli hasiče zasahující u požáru auta, vyproštění parašutisty uvízlého na stromě nebo práci potápěčů. Dále jsme si prohlédli techniku používanou např. při povodních.

Pokud bude mít někdo z kluků nebo holek zájem se přidat do našich řad, rádi ho mezi sebou přivítáme. Nebo se přijďte jen podívat, jak kroužek hasičat probíhá. Těšíme se na vás.

Smlouvy o sdružení prostředků na rok 2016

JSDH Prackovice-Litochovice zajišťuje požární ochranu i v sousedních obcích, které nemají zřízenu jednotku SDH. V roce 2016 uzavřela Obec smlouvy o sdružení prostředků s těmito obcemi:

DOLNÍ ZÁLEZLY (1.61 MB)

MALÉ ŽERNOSEKY (1.74 MB)

LHOTKA NAD LABEM (1.54 MB)

Cílem těchto dohod je zajistit alespoň drobný finanční podíl sousedních obcí na udržování a výbavu naší JSDH, která v případě potřeby vyjíždí řešit nahlášené požáry a další situace, které jsou v její kompetenci, i do okolních obcí. Nyní tedy JSDH Prackovice nad Labem zajišťuje PO na 5 katastrech: Prackovice n.L., Litochovice n.L., Dolní ZálezlyMalé ŽernosekyLhotka nad Labem. V budoucnu se s naší jednotkou počítá i pro prvotní zásahy v případě nehod v tunelech Prackovice-Radejčín na dostavované dálnici D8.


STUDIE PRO VÝSTAVBU NOVÉ HASIČSKÉ ZBROJNICE PRACKOVICE NAD LABEM - NÁVES

ROZHODNUTÍ O PŘEŘAZENÍ JEDNOTKY DO JPO3 (219.33 kB)

STAVĚNÍ MÁJKY 1.5.2014 - autor fotodokumentace: Vladimír Svoboda


členové JSDH dne 16.6.2013 při slavnostním nástupu k ukončení stavu nouze při POVODNÍCH 2013 v obcích Prackovice - Litochovice

obrázek

podrobné informace a fotodokumentace z průběhu povodní bude uveřejněna v následujících dnech včetně povodňového zpravodaje

Odkaz na webové stránky našich sousedů - JSDH Chotiměř

 

Fotogalerie

Mohlo by vás zajímat