2023

1/2023 Aktualizace směrnice o přidělování obecních bytů (schválená dne 25.4.2023 usnesením č.1/2023)

2022

1/2022 Aktualizace směrnice o přidělování obecních bytů (schválená dne 17.3.2022 usnesením č.1/2022)

 2021

1/2021 Aktualizace o zadávání veřejných zakázek (schválená dne 14.4.2021 usnesením č.1/2021) 

 2020

1/2020 o účtování majetku ze dne 15.12.2020 usnesením č.4/2020, bod 6

2/2020 o inventarizaci majetku za rok 2020 ze dne 15.12.2020 usnesením č.4/2020, bod 6

              Příloha - plán inventur 2020

 

Řád veřejného pohřebiště - aktualizovaný dne 29.9.2020, usnesením č. 3/2020, bod 2)

    - Stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 4.9.2020

 

2019

KANALIZAČNÍ ŘÁD OBCE z července 2019

KANALIZAČNÍ ŘÁD OBCE - schválený Městským úřadem Lovosice

 

1/2019 - Aktualizace - o přidělování obecních nájemních bytů (usnesením 1/2019 ze dne 23.1.2019)

2/2019 - Aktualizace - o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (usnesením 1/2019 ze dne 23.1.2019)

3/2019 - pro hospodaření s byty a uzavírání nájemních smluv (usnesením č.2/2019 ze dne 27.3.2019)

4/2019 - pro Inventarizaci majetku a závazků obce (schváleno usnesením č.7/2019 ze dne 18.12:2019) + Příloha č.1 Plán inventur + Příloha č.2 Odpisový plán 

5/2019 - o účtování majetku (aktualizace směrnice č.1/2009 ze dne 17.2.2009) (schváleno usnesením č.7/2019 ze dne 18.12.2019)

 

2018

1/2018 Směrnice - zřizování věcných břemen (26.2.2018)

2/2018 Směrnice pro nakládání s osobními údaji (27.6.2018)

2017

Směrnice o provádění inventarizace 1/2017, Příloha č.1 Odpisový plán, Příloha č.2 Plán inventur

2016

č.1 - O postupu při prodeji nemovitého majetku

č.2 - Aktualizace 2/2012 - Spisový a skartační řád

2015

č.1 - O zadávání veřejných zakázek

č.2 - Skartační a archivační řád

č.3 - Přidělování nájemních bytů

č.4 - Požární a poplachová směrnice

č.5 - Pracovní řád

 

2004

Opatření 1/2004 - Řád veřejného pohřebiště

Provozní řád veřejného tábořiště

Provozní řád veřejného pohřebiště

 

 

 

Sazebník úhrad za poskytování informací