2023 - VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY 2/2023 ze dne 3.4.2023 o přidělení neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce (vyvěšeno dne 14.4.2023)

2023 - DODATEK č.1 K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ č.2/2023 ze dne 17.5.2023 (vyvěšeno dne 18.5.2023) schváleno usnesení č.1/2023 ze dne 25.4.2023

 

 

2022 - DODATEK č.1 K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ č.2/2022 ze dne 28.6.2022 o navýšení příspěvku

2022 - VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY 2/2022 ze dne 12.5.2022 o přidělení neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce (vyvěšeno dne 12.5.2022), schválené usnesením 1/2022 ze dne 17.3.2022

2021 - VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA 2/2021 ze dne 1.6.2021 o přidělení neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce (vyvěšeno 10.6.2021) schválená usnesením č.1/2021 ze dne 14.4.2021 

2020 - VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA 2/2020 ze dne 18.3.2020 o přidělení neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce (vyvěšeno 18.3.2020), schváleno usnesením č.1/2020 ze dne 12.3.2020, bod 20

2019 - VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA 2/2019 ze dne 24.5.2019 o přidělení neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce (vyvěšeno dne 28.5.2019) schváleno 16.5.2019 usnesením č.3/2019, bod 13

2019 - DODATEK Č.1/2019 K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ Č.2/2019 o přidělení neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce (vyvěšeno 30.11.2019) schváleno usnesením č.6/2019 ze dne 12.11.2019, bod č.2

2017 - VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA o přidělení účelového neinvestičního finančního příspěvku z rozpočtu obce (vyvěšeno dne 1.4.2017)

2016 - VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA o přidělení účelového neinvestičního finančního příspěvku z rozpočtu obce

OPRAVA CHATY OTUŽILCŮ (JACHTAŘŮ) V Litochovicích po povodních v roce 2013 - oprava byla financována částečně z dotace MAS České středohoří

FOTODOKUMENTACE POVODNÍ 2013

PŮVODNÍ ČLENOVÉ - KLUB OTUŽILCŮ LITOCHOVICE