cenik hasici 2023

 

 

FOTODOKUMENTACE - SHRNUTÍ VÝSTAVBY POŽÁRNÍ ZBROJNICE 09/2018-04/2019

Akce pro veřejnost:


2023 - Dětský den - V sobotu 3.6 se naše jednotka jako každý rok zúčastnila dětských dnů v Obec Dolní Zálezly a v Obec Prackovice nad Labem - Litochovice nad Labem. Jednotka předvedla své vybaveni a techniku, pro zábavu dětí vyrobilia pěnu. Doufáme, že se dětem ukázka a pěna líbila. Těšíme se na další rok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 - PÁLENÍ ČARODĚJNIC (30.4.2018)

2018 - STAVĚNÍ MÁJKY na návsi v Prackovicích (30.4.2018)

2017 - VÁNOCE V SRPNU (26.8.2017)

2017 - DĚTSKÝ DEN (16.6.2017)

2017 - KÁCENÍ MÁJKY ( 27.5.2017)

2017 - HASIČSKÁ MÁJOVÁ ZÁBAVA (27.5.2017)

2017 - ČARODĚJNICE

2016 - VÁNOCE V SRPNU

2016 - DĚTSKÝ DEN

2016 - STAVĚNÍ-KÁCENÍ MÁJKY

2016 - ČARODĚJNICE

 

Kroužek mladých hasičů - HASIČATA: ČTĚTE ZDE

 

Profesní aktivity, zásahy:

GALERIE FOTOGRAFIÍ  (klikni)- CVIČENÍ U LABE 2014 (autor fotografií - Kateřina Dbalá)

GALERIE FOTOGRAFIÍ - POVODNĚ 2013 (klikni)  (autor většiny fotografií - Kateřina Dbalá)

GALERIE FOTOGRAFIÍ - POŽÁR V LITOCHOVICÍCH 2010

 

 

Smlouvy o sdružení prostředků na rok 2016

JSDH Prackovice-Litochovice zajišťuje požární ochranu i v sousedních obcích, které nemají zřízenu jednotku SDH. V roce 2016 uzavřela Obec smlouvy o sdružení prostředků s těmito obcemi:

- DOLNÍ ZÁLEZLY

- MALÉ ŽERNOSEKY

LHOTKA NAD LABEM

Cílem těchto dohod je zajistit alespoň drobný finanční podíl sousedních obcí na udržování a výbavu naší JSDH, která v případě potřeby vyjíždí řešit nahlášené požáry a další situace, které jsou v její kompetenci, i do okolních obcí. Nyní tedy JSDH Prackovice nad Labem zajišťuje PO na 5 katastrech: Prackovice n.L., Litochovice n.L., Dolní Zálezly, Malé Žernoseky, Lhotka nad Labem. V budoucnu se s naší jednotkou počítá i pro prvotní zásahy v případě nehod v tunelech Prackovice-Radejčín na dostavované dálnici D8.

 

STUDIE PRO VÝSTAVBU NOVÉ HASIČSKÉ ZBROJNICE PRACKOVICE NAD LABEM - NÁVES

ROZHODNUTÍ O PŘEŘAZENÍ JEDNOTKY DO JPO3

STAVĚNÍ MÁJKY 1.5.2014 - autor fotodokumentace: Vladimír Svoboda

POŽÁR V ROCE 2010 V LITOCHOVICÍCH (24.9.2010)  - seník na zahradě

 

členové JSDH dne 16.6.2013 při slavnostním nástupu k ukončení stavu nouze při POVODNÍCH 2013 v obcích Prackovice - Litochovice

podrobné informace a fotodokumentace z průběhu povodní bude uveřejněna v následujících dnech včetně povodňového zpravodaje

 

 

Odkaz na webové stránky našich sousedů - JSDH Chotiměř

 

Námětové cviření 20.10.2012

Dopravní nehoda 3.12.2011