1/2011                  OZV-psi nahrazeno OZV 1/2019 ze dne 12.11.2019 usnesením 6/2019

2/2011                  OZV-VP

3/2011                  OZV-vstupné zrušeno OZV 1/2019 bez náhrady dne 12.11.2019

4/2011                 OZV-ubytování zrušeno OZV 1/2019 bez náhrady dne 12.11.2019 usnesením 6/2019

5/2011                 OZV-provoz automatů

6/2011                 OZV-KO

7/2011                 OZV-KO

1/2012                 OZV-zrušení 5/2011

2/2012                 OZV-KO upravená

1/2013                 OZV-KO upravená - platnost od 1.1.2014

1/2014                 OZV- koeficient daně z nemovitých věcí

1/2015 OZV - o systému nakládání s odpady

1/2016                OZV-KO upravená

2/2016                OZV-KO upravená s úlevami za pytle

1/2017                OZV-KO novelizovaná zrušující 2/2016

2/2019                OZV poplatek za KO nahrazující předchozí OZV  (zrušeno OZV 1/2021 ze dne 25.11.2021)

1/2019                OZV poplatek ze psů nahrazující předchozí OZV (schváleno 12.11.2019 usn.č.6/2019, vyvěšeno 18.11.2019-18.12.2019)

1/2020                OZV zrušující poplatek za užívání veřejného prostranství  (schváleno dne 15.12.2020 usn.4/2020, vyvěšeno: 18.12.2020-5.1.2021)

1/2021                OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství  (schváleno dne 25.11.2021 usn.4/2021, vyvěšeno od 2.12.2021-31.12.2021)