Ceník služeb JSDH Prackovice n.L. 2023 (usn.1/2023 ze dne 25.4.2023) :

Aktualizovaný ceník služeb JSDH třetím osobám

 

Soupis aktuálních místních poplatků a ceníků odsouhlasených zastupitelstvem: 

(aktualizováno 06 / 2023

č.ú. Obce pro poplatky KO+pes:   133599512/ 0300

Komunální odpad 700,-KČ/ OSOBA (nemovitost)/ ROK

- viz Obecně závazná vyhláška o poplatcích za KO: OZV 1/2021  (obsahuje soupis osvobozených osob + bonusy za pytlový sběr surovin)

Pes 60,-Kč/ pes/ osoba - druhý pes stejná osoba 250,-Kč/pes - viz vyhláška OZV o místním poplatku ze psů 1/2019

Stočné 48,-Kč + 10% - celkem 52,80 Kč s DPH,

č.ú. Obce pro stočné:                  10420471/ 0100

UPOZORNĚNÍ: od 1.6.2023 dochází ke zvýšení stočného na 48,-Kč bez DPH (52,80 Kč s DPH) Kč za m3 usnesením zastupitelstva č. 2/2023 ze dne 31.5.2023 bod 5)

 

Dovoz nákladním vozidlem GAZ Gazelle:

20,- Kč / km + 21% DPH  = 24 Kč/km 

(po telefonické domluvě s panem Dědinou tel.: 602 129 947)

Dovoz traktorem:

30,- Kč / km + 21 % DPH  = 36 Kč/km 

(po telefonické domluvě s panem Svobodovu tel.: 602 132 696)

Uložení suti:

537,- Kč / m3 + 21 % DPH  = 650 Kč/m3 

 

Rozvoz obědů místním strávníkům (z MŠ Brouček):

zdarma 

Ceny za zapůjčení:

Míchačka50Kč/den + 21% DPH =  61,- Kč

Žába 500Kč/den + 21% DPH = 605,-Kč + 5000,- Kč vratná záloha

Vysoušeč:

Malý 16,50Kč/den + 21% DPH = 20,- Kč

Velký 41,30Kč/den + 21% DPH = 50,- Kč

Pivní set (stůl + 2x lavice)  41,30Kč/den + 21% DPH = 50,- Kč

Párty stan malý JSDH 165,- Kč/den + 21% DPH = 200,- Kč

Párty stan velký JSDH 248,- Kč/den + 21% DPH = 300,- Kč

 

Rozhlas:

Použití rozhlasu pro reklamní účely:

- Místní 10,-Kč/jedno hlášení + 21% DPH = 12,- Kč

- Cizí 30,-Kč/jedno hlášení + 21% DPH = 36,- Kč

 

 

Pronájmy prostor:

Pronájem sálu KD Litochovice nad Labem vč.WC + venkovní pergola

- Místní 2.066,- Kč/den + 21% DPH = 2.500,- Kč

- Cizí 4.132,- Kč/den + 21% DPH = 5.000,- Kč

pouze pergola a WC 413,- Kč/den + 21 % DPH = 500,- Kč

 

Kopírování:

Pořizování černobílých kopií na kopírovacím stroji:

- jednostranná kopie A4 – 2,-Kč

- oboustranná kopie A4 – 4,-Kč

- jednostranná kopie A3 - 6,- Kč

- oboustranná kopie A3 - 12,- Kč

Pořizování barevných kopií na kopírovacím stroji

- jednostranná kopie A4 – 10,-Kč

- oboustranná kopie A4 – 20,-Kč

Výtisk z tiskárny počítače – jedna stránka 2,-Kč

 

Poplatky za jednotlivé služby Czech Pointu:

Výpis KN – první stránka 100,-Kč, každá další 50,-Kč

Živnostenský rejstřík – první stránka 100,-Kč, další 50,-Kč

Obchodní rejstřík – první strana 100,-Kč, další 50,-Kč

Výpis rejstřík trestů – 100,-Kč

Výpis bodových trestů řidiče – první strana 100,-Kč, další 50,-Kč

Ohlášení změny trvalého pobytu – za osoby uvedené na jednom přihlašovacím lístku – 50,-Kč

Vidimace, legalizace (A4 i menší) – 30,-Kč

Ověření rodného listu – 60,-Kč

Ústřižky stvrzenek (i několik na stránce) 30,-Kč

Autorizovaná konverze (převod písemných dokumentů do elektronické podoby) 60,-Kč

 

Poplatky za ověřování podpisů/ kopií (legalizace/vidimace):

ověřená kopie (vidimace) 1 strana = 30,-Kč

ověření podpisu  (legalizace) 1 podpis 30,-Kč

CENÍK ÚHRAD ZA PRONÁJEM HROBOVÝCH MÍST (klikni zde)

 

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ (klikni zde)

 

SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ (klikni zde)