POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍ č.106/1999 Sb.

 

1.

Název

Obec Prackovice nad Labem

 

s místní částí Litochovice nad Labem

 

2.

Důvod a způsob založení

 

Obec Prackovice nad Labem jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.

Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy.

V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.

Samostatná působnost obce (zákon č. 128/2000 Sb., Hlava II., Díl I. §

35)

 

Rozloha obce:

Katastrální území Prackovice nad Labem: 410,84 ha

Katastrální území Litochovice nad Labem: 398,26ha

 

Počet obyvatel k 1.1.2016:           617

3.

Organizační struktura

Obec Prackovice nad Labem je samostatně spravována zastupitelstvem obce, které je 7mi členné.

Ustavující zasedání zastupitelstva obce pro volební období  

Obec se při své činnosti řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Obec navenek zastupuje starosta. Zastupitelstvo obce zřídilo jako své iniciativní a kontrolní orgány výbor finanční a kontrolní.

Výbory:

Složení výboru finančního (3 členové):

Složení výboru kontrolního (3 členové): předseda - 

Komise:

Kulturní komise (4 členové): Bc.Andrea Honová, Kateřina Dbalá Syslová, Šárka Průšová, Šárka Dlouhá, 

Bytová komise: předsedou je místostarostka, členové jsou zastupitelé vyjma starosty

Obecní úřad

- zabezpečuje úkoly v samostatné působnosti obce uložené zastupitelstvem obce

- v oblasti přenesené působnosti obce vykonává státní správu ve věcech, které stanoví zákon

Pověřeným úřadem pro obec Prackovice nad Labem je Městský úřad Lovosice.

Obec s rozšířenou působností je pro obec Prackovice nad Labem město Lovosice.

 

Příspěvkové organizace zřízené obcí

Mateřská škola Brouček, p.o.

 Organizační složky obce

Místní knihovna Prackovice nad Labem

Místní knihovna Litochovice nad Labem

JSDH Prackovice-Litochovice n.L.

Keramický kroužek Prackovice n.L.

Rybářský kroužek Litochovice n.L.

Pétanque klub Prackovice n.L.

4.

Kontaktní spojení

 

4.1

Kontaktní poštovní adresa

Prackovice nad Labem č.p.54

411 33 Prackovice nad Labem

4.2

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Prackovice nad Labem č.p.54,

41133 Prackovice nad Labem

4.3

Úřední hodiny

Pondělí   6:30 -11:30    12:30 - 16:00

Úterý       6:30 - 14:30

Středa     6:30 - 11:30   12:30 - 17:00

Čtvrtek    6:30 - 14:30

Pátek      není úřední den

 

4.4

Telefonní čísla

pevná linka:     416 53 90 91

 

4.5

Čísla faxu

416 53 90 91

4.6

Adresa internetové stránky

 

www.prackovice-litochovice.cz

4.7

Adresa e-podatelny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.8

Další elektronické adresy

datová schránka: ihabscw

5.

Případné platby lze poukázat

číslo účtu KB Lovosice:

10420471   /   0100

6.

00264229

7.

DIČ

CZ00264229

8.

Dokumenty

 

8.1

Seznamy hlavních dokumentů

Usnesení zastupitelstva obce

Rozpočtový výhled

Územní plán

Závěrečné účty

Vnitřní směrnice obce

Obecně závazné vyhlášky

Zpráva o přezkoumání hospodaření

 

 

8.2

Rozpočet

Rozpočty obce

9.

Žádosti o informace

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8).


2012

č.j.416/481/2012 - Ing.Martin Procházka, Křivenická 419, Praha 8 - Čimice, 181 00

- Žádost ze dne 31.7.2012 o poskytnutí informace (dle zákona č.106/ 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v pl.zn.)    - Odpověď ze 21.8.2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

2013

č.j.325/329/2013 - Ing.Martin Procházka, Křivenická 419, Praha 8 - Čimice, 181 00 včetně stížnosti na postup úřadu

- Stížnost ze dne 14.5.2013 o poskytnutí informace (dle zákona č.106/ 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v pl.zn.) na ref.416/481/2012 - Odpověď ze dne 15.5.2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

2014

č.j. 230/292/2014 - Business Media CZ, s.r.o., Nádražní 32, Praha 5 - 150 00 DS: ID zprávy 201960572 - Žádost ze dne 22.4.2014 o poskytnutí informace (dle zákona č.106/ 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v pl.zn.) - Odpověď ze dne 26.5.2014

č.j.284/381/2014 - Jarmila Luzumová, Železná 382, Ústí nad Labem 403 31 

- Žádost ze dne 21.5.2014 o poskytnutí informace (dle zákona č.106/ 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v pl.zn.) - Odpověď ze dne 26.5.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

                   

                     2015

č.j. 143/2015 - Business Media CZ, s.r.o., Nádražní 32, Praha 5 - 150 00 DS: ID zprávy 20196057 - Žádost ze dne 13.3.2015

o poskytnutí informace (dle zákona č.106/ 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v pl.zn.)

- Odpověď č.j. 0183/2016 ze dne 11.1.2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 

2016

1/2016: č.j. 107/2016 - Istav Media, s.r.o., Nádražní 762/32, Praha 5 - 150 00 DS:

ID zprávy 346940542

- Žádost ze dne 12.2.2016

o poskytnutí informace (dle zákona č.106/ 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v pl.zn.)

- Odpověď č.j. 121/2016 ze dne 22.2.2016

2/2016: č.j.452/2016 - Ing.Tomáš Kopa, Seifertova 449, 403 31 Ústí nad Labem

- žádost ze dne 25.8.2016

o poskytnutí informace (dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v pln.zn.)

- Odpověď č.j.459/2016 ze dne 30.8.2016

- příloha - stránka Geofondu

 

 

3/2016: č.j.602/2016 - Kateřina Dbalá, emailem žádost ze dne 14.11.2016 o poskytnutí informace (dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v pln.zn.)

- Odpověď č.j.610/602/2016 ze dne 21.11.2016

Příloha A, Příloha B, Příloha C

 

 

4/2016č.j.603/2016 - Kateřina Dbalá, emailem žádost ze dne 23.11.2016 o poskytnutí informace (dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v pln.zn.) - Odpověď č.j.640/603/2016 ze dne 5.12.2016 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

2017

1/2017: č.j.79/2017 - Markéta Pavelková ze dne 1.2.2017 o poskytnutí inf (dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v pln.znění)

- Odpověď č.j.80/2017 ze dne 1.2.2017

 

2/2017: čj.: 108/2017 ze dne 21.2.2017 - Istav Media, s.r.o., Nádražní 762/32, Praha 5 Smíchov poskytnutí inf (dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v pln.znění)

- Odpověď čj.: 137/2017 ze dne 2.3.2017

 

 

3/2017: č.j.172-2017 - Martin Ambros, žádost doruč.dne 27.3.2017 o poskytnutí inf. dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vpln.znění

Odpověď č.j.182/172/2017

+ Příloha 1 - OZV 2/2016

+ Příloha 2 - OZV 1/2015

+ Příloha 3 - srovnání nákladů

+ Příloha 4 - dopis občanům

+ Příloha 5 - Prezentace odpadového hospodářství

+ Příloha 6 - Prezentace

 

4/2017: č.j.341/2017 - Českomoravská světelná, s.r.o. - dotazník, doručeno dne 19.6.2017 poskytnutní inf.dle zákona 106/1999 Sb., ze dne 19.6.2017

Odpověď čj.: 365/2017

 

 5/2017: čj.375/2017  - REMA AOS, a.s. - ze dne 10.7.2017 poskytnutí inf (dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v pln.znění)

Odpověď čj.378/2017 ze dne 12.7.2018

 

6/2017: čj.386/2017 ze dne 13.7.2017 poskytnutí inf (dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v pln.znění) Radka Hadravová - trvalý pobyt na nemovitosti

Odpověď čj.402/2017 ze dne 20.7.2017

 

 7/2017: č.j.460/2017 - Kross, s.r.o. - dotaz ohledně škodlivých ptáků, doručeno dne 16.8.2017

Odpověď č.j. 507/2017 ze dne 15.9.2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

  

2018

 

1/2018: č.j.230/2018 - DUPONTI S.R.O. - dotaz ohledně nákladů na GDPR, doručeno dne 25.5.2018

Odpověď č.j. 234/2018 ze dne 5.6.2018

2/2018: č.j.461/2018 - Radka Hadravová - trvalý pobyt na nemovitosti ze dne 15.10.2018

Odpověď čj.462/2018 ze 15.10.2018

3/2018: č.j.500/2018 - Petr Bílek, Kunovice - kopie smlouvy o dílo a položkový rozpočet Kaple sv.Jana Nepomuckého

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

2019

1/2019: č.j.560/2018 - JUDr.Mgr.Petr Rambousek, MBIE - provozování pohřebiště ze dne 31.12:2018 Odpověď čj.30/2019 ze dne 14.1.2019 odesláno DS

2/2019: č.j.206/2019 - Stanislav Šafránek Odpověď čj.244/2019 ze dne 29.5.2019 + PŘÍLOHY - poštou

3/2019: čj.248/2019 ze dne 4.6.2019 - re: 291/2019 ze dne 2.7.2019

4/2019: čj. 342/2019 ze dne 1.8.2019 - re: 344/2019 ze dne 1.8.2019

5/2019: čj.360/2019 ze dne 19.8.2019 - re: 362/2019 ze dne 22.8.2019

6/2019: čj.528/2019 ze dne 4.12.2019 - re: 552/2019 ze dne 17.12.2019

7/2019: čj.07/2019 Robert Pecka 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019

2020

1/2020: čj.363/2020 ze dne 11.9.2020 - re: 378/2020 ze dne 22.9.2020

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020

2021

Č.1/2022: čj.: 477/2020 - Martin Florenc ze dne 30.11.2020 Odp.: čj.: 014/2021 ze dne 8.1.2021

Č.2/2022: čj.319/2021 ze dne 23.8.2021 Dlouhý Pavel - dotaz na kupní smlouvy: odpověď příloha

 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021

2022

Č.1/2022čj.8/2022 LIT-FIN SPV 3 s.r.o. ze dne 6.1.2022 - odpověď přímo v textu žádosti

Č.2/2022: OU-PR-577/2022 Pavel Dlouhý, Litochovice n.L. ze dne 8.8.2022 - odpověď přílohami: Příloha 1, Příloha 2, Příloha 3

Č.3/2022: OU-PR-775/2022 JUDr.Ing.Marek Andrášek, LLM ze dne 17.10.2022- odpověď čj.OU-PR-814/2022

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2022

2023

Č.1/2023: OUPR 322/2023 JUDR.Ing.Marek Andrášek, LLM ze dne 18.4.2023 - odpověď OUPR 349/2023

č.2/2023 OUPR 1042/2023 Michaela Cihelková ze dne 13.11.2023 - odpověď OUPR 1073/2023

10.

Příjem žádostí a dalších podání

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě obce v úředních hodinách.

Písemné podněty je třeba adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1).

Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8)

 

Žádosti, stížnosti, předkládání návrhů, podání či podnětů lze učinit osobně na obecním úřadě v úředních hodinách, a to ústně (pracovnicí bude daná záležitost sepsána a zaevidována) nebo písemně na podatelně, poštou na adresu obecního úřadu , emailem, telefonicky, faxem či datovou schránkou. Sepsaná podání lze mimo úřední hodiny osobně vhodit do poštovní schránky obce umístěné před budovou obecního úřadu.

 

Abychom podání mohli posuzovat jako žádost dle InfZ, musí splňovat konkrétní obsahové náležitosti.

 

Pokud informaci žádá fyzická osoba:

o Jméno a příjmení žadatele,

o adresu trvalého pobytu (případně adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu),

o datum narození,

o informaci, že jde o žádost dle InfZ1,

o uvedení obce (povinného subjektu), od které tuto informaci požaduje

 

- Pokud informaci žádá právnická osoba

o Její název,

o její IČ,

o adresu jejího sídla

o informaci, že jde o žádost dle InfZ,

o uvést obec (povinný subjekt) od které tuto informaci požaduje.

 


Pokud by žádost o informaci neobsahovala sdělení, že jde o žádost dle InfZ a adresu pro doručování (tyto informace jsou výše zvýrazněny tučně), a v případě elektronicky podaných žádostí nebyla podána na adresu elektronické podatelny, nejednalo by se o žádost dle InfZ a následující postup by se na ni neuplatnil, obec by tedy nemusela žádost vyřizovat jako žádost dle InfZ.

 

Pokud obec obdržela žádost o informaci s náležitostmi vymezenými výše, musí postupovat jedním z 3 následujících způsobů:

- informaci poskytne,

- žádost odloží,

- vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti

 

1. Poskytnutí informace.

o obec poskytne žadateli požadované informace a to do 15 dnů od doručení žádosti.

o Na toto poskytnutí informací navazují další povinnosti. Obec musí o tomto poskytnutí vyhotovit záznam. Dále obci vznikají též publikační povinnosti, kterými se tento dokument zabývá níže ve své další části.

o Za určité situace, může obec tuto 15 denní lhůtu k poskytnutí informace prodloužit a to nejvýše o 10 dní. O tomto prodloužení musí obec žadatele v původní 15 denní lhůtě informovat a sdělit důvody prodloužení. Prodloužit lhůtu lze, pokud:

Vyhledání a sběr informací se provádí na více „úřadovnách“.

Je nutno vyhledat velký objem informací různého druhu.

Probíhá konzultace s jinou obcí (nebo jiným povinným subjektem) k této žádosti, pokud tento druhý subjekt má závažný zájem na vyřízení této žádosti.

o Zveřejnění poskytnuté informace způsobem umožňujícím dálkový přístup

Pokud obec poskytne žadateli informaci na základě žádosti o informaci dle InfZ, má povinnost tuto informaci také zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup. Tedy to co sdělila žadateli, odpověď na jeho žádost, zveřejnit také „elektronicky“.

 

Tuto povinnost musí splnit do 15 dnů od poskytnutí informace.

 

Při zveřejňování poskytnutých informací je třeba dbát na ochranu osobních údajů žadatele případně osob uvedených v poskytované informaci. V praxi je tedy třeba tyto informace zveřejňovat v „upravené“ podobě, ze které nelze zjistit osobní údaje dotčených osob.

Pokud obec žadateli poskytla velmi rozsáhlé množství informací, nebo pokud informace neposkytovala v elektronické podobě, nemusí zveřejňovat celou tuto odpověď, ale jen informaci vyjadřující její obsah.

 

V případě, že obci přijde obdobná žádost o informaci, stačí žadatele na tuto zveřejněnou informaci odkázat. Pokud však žadatel výslovně trvá na tom, že mu na jeho žádost má být odpovězeno a informace poskytnuta, obec tak musí učinit a tuto informaci žadateli, i přes její předchozí zveřejnění, poskytnout.

 

 

2. Odložení žádosti. Obec žádost odloží pokud:

o Žádost neobsahuje informace o žadateli (viz výše) a tento nedostatek brání postupu vyřízení žádosti. V takovém případě, musí obec do 7 dní vyzvat žadatele o doplnění žádosti. Pokud žadatel této výzvě nevyhoví do 30 dnů od jejího doručení, obec žádost odloží.

o žádost nesměřuje do působnosti povinného subjektu, to znamená, že se netýká činnosti obce. V takovém případě, má obec povinnost do 7 dnů ode dne doručení žádosti sdělit žadateli, že žádost odkládá, neboť nespadá do její působnosti, což musí řádně odůvodnit.

o O odložení žádosti obec nevydává samostatné rozhodnutí.

 

3. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Obec takto rozhodne (vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti), pokud z nějakého důvodu, byť i jen částečně neposkytne požadovanou informaci. Pokud se důvod pro neposkytnutí informace vztahuje jen na část požadovaných informací, obec poskytne informaci v takovém rozsahu, v jakém není zákonem omezena a ve zbylé části obec vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Informaci obec neposkytne:

 

o Pokud je žádost o informace pro obec nesrozumitelná, požadovaná informace neurčitá nebo příliš obecná, a tento nedostatek brání (fakticky) řádnému vyřízení žádosti. Pokud tedy obec z těchto důvodů nebude moci informace poskytnout, zašle žadateli do 7 dnů výzvu aby žádost upřesnil.

 

Pokud tak žadatel do 30 dnů od doručení výzvy neučiní, obec vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

o Pokud se žadatel domáhá údajů o osobě, které zasahují do soukromí fyzické osoby, případně jejích osobních údajů.2

o Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím3.

o Pokud by jejím poskytnutím byla porušena důvěrnost majetkových poměrů. Tedy pokud by obec takto poskytla informaci o majetkových poměrech osoby, které by získala na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění atp.

 

o A další

 

11.

Opravné prostředky

Odvolání

o Odvolání se podává proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti a to do 15 dnů od doručení rozhodnutí o odmítnutí žádosti žadateli.

o O odvolání rozhoduje nadřízený subjekt, tedy krajský úřad, ale žadatel jej podává u obce, která toto rozhodnutí vydala.

o Pokud je obci doručeno odvolání žadatele, má povinnost toto odvolání spolu se spisovým materiálem předložit krajskému úřadu do 15 dnů od jeho doručení.

- Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

o Tuto stížnost může žadatel podat ústně i písemně. Pokud ji podá ústně a není na místě vyřízena, sepíše o ní obec písemný záznam.

o Stížnost může žadatel podat do 30 dnů od vyřízení žádosti, respektive uplynutí lhůty k jejímu vyřízení.

o Rozhoduje o ní nadřízený subjekt, tedy krajský úřad.

o Obec předloží stížnost spolu se spisovým materiálem krajskému úřadu do 7 dnů, ode dne kdy ji byla doručena. Krajskému úřadu ji předkládat nemusí, pokud této stížnosti sama zcela vyhoví.

o Stížnost může podat žadatel:

který nesouhlasí s vyřízením žádosti tím způsobem, že byl odkázán na již zveřejněnou informaci (viz výše na str. 3 v části „poskytnutí informace“)

kterému po uplynutí příslušných lhůt nebyla poskytnuta informace, nebo nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí,

který nesouhlasí s výší úhrady, za náklady spojené s poskytnutím informace, která mu byla před poskytnutím informace sdělena,

 

Proti rozhodnutí obce, jako povinného subjektu dle InfZ, kterým obec odmítla poskytnout informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle § 16 InfZ.

§ 16

Odvolání

(1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.

(2) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

(3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.

(4) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout. Na postup obce při vyřízení žádosti o informaci dle InfZ lze podat stížnost dle § 16a InfZ.

§ 16a

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

(1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,

a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,

b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo

d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

 

(2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

 

(3) Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne

a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,

b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7. mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

 

(4) O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

 

(5) Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy

mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

 

(6) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

a) postup povinného subjektu potvrdí,

b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, nebo

c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.

 

(7) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

a) výši úhrady nebo odměny potvrdí,

b) výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, nebo

c) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.

 

(8) Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

 

(9) Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2 věty poslední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona.

(10) Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. c), žadatel může ve smyslu odstavce 1 písm. a) nebo c) postupovat obdobně.

 

12.

Formuláře

Formuláře Městského úřadu Lovosice

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

13.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Průvodce životními situacemi

 

Řešení krizových situací

14.

Předpisy

Přehled předpisů, dle kterých obec postupuje a rozhoduje, dle kterých poskytuje informace a které upravují práva občanů vůči obci

14.1

Nejdůležitější používané předpisy

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/


rozpočet obce,

územně-plánovací dokumentaci,

zprávy o přezkoumání hospodaření obce,

rozpočtový výhled,

povodňový plán

14.2

Vydané právní předpisy

Právní předpisy obce jsou dostupné na internetových stránkách obce:


Obecně závazné vyhlášky

Vnitřní směrnice obce

15.

Úhrady za poskytování informací

 

- Úhrada nákladů

o Pokud obec poskytuje žadateli informaci, může po něm požadovat úhradu nákladů. Tedy platbu, jejíž výše však nesmí přesáhnout skutečné náklady vzniklé při vyřizování žádosti (tedy náklady na pořízení kopií, na odeslání odpovědi nebo náklady za „dobu práce“ na vyřizování této žádosti).

o Pokud obec požaduje úhradu těchto nákladů, písemně tuto skutečnost oznámí žadateli a to před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, jakým způsobem obec požadovanou platbu vyčíslila. Pokud obec požadavek na úhradu nákladů žadateli nesdělí, ztrácí na tuto úhradu nárok.

o Poskytnutí informace je následně podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel úhradu nezaplatí do 60 dnů, od jejího oznámení, obec žádost o informaci odloží, o čemž žadatele vyrozumí.

 

o Ke stanovení výše úhrady obec vydá „Sazebník úhrad za poskytování informací“, který je součástí povinně zveřejňovaných informací (viz níže v části „publikační povinnosti“). Zásady stanovení těchto úhrad jsou upraveny v nařízení vlády č. 173/2006 Sb.

15.1

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad 2015

je vypracován v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.


Ceníky místních poplatků a poskytovaných služeb

15.2

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 InfZ nebyla dosud přijata.

16.

Licenční smlouvy

---

16.1

Vzory licenčních smluv

Obec nemá schválen vzor licenční smlouvy

16.2

Výhradní licence

Obec v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.

17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2018

 

 

Úplné znění zákona - viz webové stránky: http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=325

Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999

o svobodném přístupu k informacím
Změna: 101/2000 Sb.
Změna: 159/2000 Sb.
Změna: 39/2001 Sb.
Změna: 413/2005 Sb.
Změna: 61/2006 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

§ 1 nadpis vypuštěn

 

Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropských společenství^1) a upravuje pravidla pro poskytování informací a dále upravuje podmínky práva svobodného přístupu k těmto informacím.

 

§ 2 Povinnost poskytovat informace

 

(1) Povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce.

 

(2) Povinnými subjekty jsou dále ty subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti.

 

(3) Zákon se nevztahuje na poskytování informací, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví^1a), a dalších informací, pokud zvláštní zákon^1b) upravuje jejich poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací.

 

(4) Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

 

§ 3 Základní pojmy

 

(1) Žadatelem pro účel tohoto zákona je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci.

 

(2) Možností dálkového přístupu pro účel tohoto zákona je přístup k informaci neomezeného okruhu žadatelů pomocí sítě nebo služby elektronických komunikací^2).

 

(3) Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.

 

(4) Informací podle tohoto zákona není počítačový program.

 

(5) Zveřejněnou informací pro účel tohoto zákona je taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána, zejména vydaná tiskem nebo na jiném nosiči dat umožňujícím zápis a uchování informace, vystavená na úřední desce, s možností dálkového přístupu nebo umístěná v knihovně poskytující veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona^2a).

 

(6) Doprovodnou informací pro účel tohoto zákona je taková informace, která úzce souvisí s požadovanou informací (například informace o její existenci, původu, počtu, důvodu odepření, době, po kterou důvod odepření trvá a kdy bude znovu přezkoumán, a dalších důležitých rysech).

 

§ 4 Poskytování informací

 

(1) Povinné subjekty poskytují informace žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním.

 

(2) Informace poskytovaná zveřejněním se poskytuje ve všech formátech a jazycích, ve kterých byla vytvořena. Pokud je taková informace zveřejněna v elektronické podobě, musí být zveřejněna i ve formátu, jehož specifikace je volně dostupná a použití uživatelem není omezováno.

 

(3) Je-li informace poskytována na základě žádosti, poskytuje se ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, pokud tento zákon nestanoví jinak. Povinné subjekty nejsou povinny měnit formát nebo jazyk informace, pokud by taková změna byla pro povinný subjekt nepřiměřenou zátěží; v tomto případě vyhoví povinný subjekt žádosti tím, že poskytne informaci ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.

 

(4) Pokud je požadovaná informace součástí většího celku a její vynětí by bylo pro povinný subjekt nepřiměřenou zátěží, poskytne povinný subjekt takový celek v souladu s tímto zákonem.

 

(5) Pokud je to možné s přihlédnutím k povaze podané žádosti a způsobu záznamu požadované informace, poskytnou povinné subjekty informaci v elektronické podobě.

 

§ 5 Zveřejňování informací

 

(1) Každý povinný subjekt musí pro informování veřejnosti ve svém sídle a svých úřadovnách zveřejnit na místě, které je všeobecně přístupné, jakož i umožnit pořízení jejich kopie, tyto informace:

 

a) důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost,

 

b) popis své organizační struktury, místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob,

 

c) místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím povinného subjektu o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech, a označení příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat,

 

d) postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat,

 

e) přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí,

 

f) sazebník úhrad za poskytování informací,

g) výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací (§ 18),

 

h) výhradní licence poskytnuté podle § 14a odst. 4,

 

i) usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7,

 

j) adresu elektronické podatelny.

 

(2) Povinné subjekty jsou ve svém sídle povinny v úředních hodinách zpřístupnit

 

a) právní předpisy vydávané v rámci jejich působnosti,

 

b) seznamy hlavních dokumentů, zejména koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být poskytnuty podle tohoto zákona včetně případných návrhů licenčních smluv^2b) podle § 14a,

a to tak, aby do nich mohl každý nahlédnout a pořídit si opis, výpis nebo kopii.

 

(3) Do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost povinný subjekt tyto informace zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. O informacích, poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informacích postačí zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah.

 

(4) Povinné subjekty jsou povinny zveřejňovat informace uvedené v odstavci 1 a 2 též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Tato povinnost se nevztahuje na povinné subjekty, které jsou pouze fyzickými osobami. V případě informací uvedených v odstavci 2 písm. a) postačuje ke splnění této povinnosti uvedení odkazu na místo, kde jsou tyto informace již zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup. Strukturu zveřejňovaných informací stanoví prováděcí právní předpis.

 

(5) Povinné subjekty, které vedou a spravují registry, evidence, seznamy nebo rejstříky obsahující informace, které jsou na základě zvláštního zákona každému přístupné, jsou tyto informace povinny zveřejňovat v přehledné formě způsobem umožňujícím i dálkový přístup. Na tyto subjekty se pro tento účel nevztahuje povinnost zamezit sdružování informací podle zvláštního právního předpisu.^3a)

(6) Povinnost zveřejnit informace podle odstavců 4 a 5 splní povinný subjekt tím, že je způsobem umožňujícím dálkový přístup bez zbytečného odkladu zpřístupní správci portálu veřejné správy nebo mu je předá. Formu a datový formát zpřístupňovaných a předávaných informací stanoví prováděcí právní předpis.

 

(7) Povinný subjekt může informace podle odstavce 1 zveřejnit i dalšími způsoby a s výjimkami uvedenými v tomto zákoně může zveřejnit i další informace.

 

§ 6 Povinnost odkázat na zveřejněnou informaci

 

(1) Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.

 

(2) Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, povinný subjekt mu ji poskytne.

 

§ 7 Ochrana utajovaných informací

 

Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy^4) označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.