Obecní úřad Prackovice n.L.
Prackovice nad Labem čp.54,
411 33 Prackovice n.L.

Datová schránka: ihabscw

Email: ou.prackovice@mybox.cz
Telefon, fax: 416 539 091

PONDĚLÍ

6:30  -  16:00

ÚTERÝ

6:30  -  14:30

STŘEDA

6:30  -  17:00

ČTVRTEK

6:30  -  14:30

PÁTEK

není úřední den

IČ: 00264229
B.ú.: 10420-471/0100, KB Lovosice
IČ: 00264229
B.ú.: 10420-471/0100, KB Lovosice
Úřední deska (stav ke dni 18.06.2018)
Hledat text:
Kategorie:
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
13.6.2018 13.7.2018 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU 2017 - ÚSTECKÝ KRAJ pdf [278 kB], (6x)
13.6.2018 13.7.2018 NÁVRH STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2019-2023 - ÚSTECKÝ KRAJ pdf [176 kB], (5x)
13.6.2018 13.7.2018 ÚSTECKÝ KRAJ - dopis pro obce ke zveřejnění pdf [112 kB], (7x)
10.6.2018 10.7.2018 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU - obec Prackovice n.L. za r.2017 (textová část) pdf [315 kB], (8x)
4.6.2018 4.7.2018 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU 2017 - Mikroregion Porta Bohemica pdf [288 kB], (14x)
4.6.2018 4.7.2018 Příloha k NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU 2017 MIKROREGIONU PORTA BOHEMICA - Kontrola hospodaření pdf [328 kB], (12x)
30.5.2018 29.6.2018 KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018 - počet podpisů na peticích kandidátních listin pdf [39 kB], (18x)
28.5.2018 27.6.2018 Správa jednotlivých agend ochrany osobních údajů (GDPR) pdf [52 kB], (19x)
28.5.2018 27.6.2018 PŘÍLOHY - Účetní závěrka obce 2017 Příloha ÚSC pdf [4 MB], (16x)
28.5.2018 27.6.2018 PŘÍLOHY - Účetní závěrka obce 2017 Rozvaha pdf [712 kB], (15x)
28.5.2018 27.6.2018 PŘÍLOHY - Účetní závěrka obce 2017 Výkaz zisků a ztrát pdf [773 kB], (15x)
28.5.2018 27.6.2018 PŘÍLOHY - Účetní závěrka obce 2017 Zpráva o přezkoumání hospodaření ÚSC pdf [2 MB], (16x)
28.5.2018 27.6.2018 PŘÍLOHY - Účetní závěrka obce 2017 Tabulka - dotace pdf [59 kB], (16x)
28.5.2018 27.6.2018 PŘÍLOHY - Závěrečný účet obce MŠ-FKSP pdf [47 kB], (16x)
28.5.2018 27.6.2018 PŘÍLOHY - Závěrečný účet obce (MŠ-Rezervní fond) pdf [47 kB], (15x)
28.5.2018 27.6.2018 PŘÍLOHY - Závěrečný účet obce (MŠ-Investiční fond) pdf [46 kB], (15x)
28.5.2018 27.6.2018 PŘÍLOHY - Závěrečný účet obce (MŠ-Rozvaha) pdf [73 kB], (15x)
28.5.2018 27.6.2018 PŘÍLOHY - Závěrečný účet obce (MŠ-Výkaz zisků a ztrát) pdf [67 kB], (16x)
28.5.2018 27.6.2018 PŘÍLOHY - Závěrečný účet obce (MŠ- podrozvahové účty) pdf [57 kB], (16x)
24.5.2018 23.6.2018 Informace o zpracování osobních údajů (GDPR) Obec Prackovice nad Labem pdf [399 kB], (14x)
24.5.2018 23.6.2018 Sdělení o pověřenci na ochranu osobních údajů (GDPR) jpg [127 kB], (15x)
23.5.2018 22.6.2018 ZÁMĚR PRONÁJMU POZEMKU pdf [19 kB], (19x)
23.5.2018 22.6.2018 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č.1 pdf [116 kB], (20x)
23.5.2018 22.6.2018 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č.2

...

23.5.2018 22.6.2018 Přijaté děti do MŠ, školní rok 2018/ 2019

...

30.4.2018 30.5.2018 SČVK - VÝPOČET VODNÉHO STOČNÉHO pdf [323 kB], (29x)
24.4.2018 24.5.2018 SCHVÁLENÉ ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2/2018 pdf [379 kB], (36x)
24.4.2018 24.5.2018 VÝPIS Z USNESENÍ 2/2018 ze dne 16.4.2018 pdf [63 kB], (38x)
23.4.2018 23.5.2018 ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ - ÚPRAVA POTOKA LITOCHOVICE pdf [538 kB], (27x)
13.3.2018 12.4.2018 Neznámí vlastníci pozemků 2 - TABULKA S POZEMKY xlsx [12 kB], (106x)
13.3.2018 12.4.2018 Neznámí vlastníci pozemků 1 - VÝZVA ÚŘADU PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU pdf [64 kB], (95x)
13.3.2018 12.4.2018 Neznámí vlastníci pozemků 3 - průvodní dopis Úřadu pro zastupování státu pdf [108 kB], (88x)
5.3.2018 4.4.2018 STRATEGICKÁ PLÁN ROZVOJE OBCE 2018-2022 (schválený dne 26.2.2018 usn.č.1/2018, bod 4) pdf [1 MB], (115x)
5.3.2018 4.4.2018 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2017 pdf [515 kB], (91x)
1.3.2018 31.3.2018 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA S TJ SOKOL PRACKOVICE 2/2018 pdf [1 MB], (96x)
1.3.2018 31.3.2018 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA S TJ SOKOL PRACKOVICE č.3/2018 pdf [967 kB], (89x)
15.2.2018 17.3.2018 SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED MŠ BROUČEK 2019-2022 pdf [213 kB], (101x)
22.1.2018 21.2.2018 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MŠ 2018 pdf [212 kB], (116x)
9.1.2018 nikdy SCHVÁLENÝ ROZPOČET MIKROREGIONU PORTA BOHEMICA NA 2018 pdf [208 kB], (50x)
9.1.2018 8.2.2018 MIKROREGION-SCHVÁLENÉ RO 3/2017 pdf [132 kB], (125x)
19.12.2017 18.1.2018 SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE NA ROK 2018 - závazné ukazatele pdf [364 kB], (151x)
19.12.2017 18.1.2018 CENÍK ÚHRAD ZA PRONÁJEM HROBOVÝCH MÍST pdf [33 kB], (149x)
19.12.2017 18.1.2018 SBÍRKA PRO PAVLU - SCHVÁLENÍ KRAJSKÉHO ÚŘADU pdf [293 kB], (156x)
19.12.2017 18.1.2018 SBÍRKA PRO PAVLU - OSVĚDČENÍ PRO OBEC POŘÁDAT SBÍRKU pdf [267 kB], (175x)
19.12.2017 18.1.2018 VZOROVÁ SMLOUVA NA PRONÁJEM HROBOVÉHO MÍSTA s účinností od 1.1.2018 pdf [174 kB], (150x)
18.12.2017 18.1.2018 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA O MÍSTNÍM POPLATKU Z KOMUNÁLNÍHO ODPADU OZV 1/2017 pdf [989 kB], (154x)
11.9.2017 10.10.2017 ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ pdf [1 MB], (214x)
29.6.2017 29.7.2017 NABÍDKA - MALOŽERNOSECKÉ TECHNICKÉ SLUŽBY pdf [6 MB], (300x)
29.6.2017 29.7.2017 NABÍDKA PRACÍ - ŽERNOSECKÁ PARTIČKA pdf [643 kB], (245x)
29.6.2017 29.7.2017 NABÍDKA UBYTOVÁNÍ - MALÉ ŽERNOSEKY pdf [815 kB], (256x)
18.6.2017 30.6.2018 Schválená ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2016 pdf [171 kB], (260x)
17.6.2017 30.6.2018 Schválený ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2016 pdf [372 kB], (250x)
5.4.2017 nikdy SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE 2017 včetně ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ 1.,2.
5.4.2017 nikdy ROZPOČTY MIKROREGIONU včetně ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ
12.4.2016 12.5.2016 Smlouva o sdružení prostředků - Lhotka nad Labem pdf [2 MB], (391x)
4.4.2016 4.5.2016 Smlouva o sdružení prostředků - Malé Žernoseky pdf [2 MB], (378x)
4.4.2016 4.5.2016 Smlouva o sdružení prostředků - Dolní Zálezly pdf [2 MB], (375x)
11.1.2016 10.2.2016 ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2014-2018 pdf [118 kB], (572x)
12.11.2015 12.12.2015 SMLOUVA O VÝPŮJČCE KOMPOSTÉRŮ OBČANŮM

POSTUP PŘI VYDÁVÁNÍ KOMPOSTÉRŮ:

1) vyplnit smlouvu o výpůjčce - k vyzvednutí na OÚ nebo lze stáhnout zde (zaškrtnout jaký typ kompostéru, vyplnit údaje o vypůjčiteli)

2) Doručit na úřad, kde bude vydán předávací protokol - vypůjčitel zde zakreslí místo umístění kompostéru pro zpětnou kontrolu po dobu udržitelnosti projektu 5 let

3) domluvit si způsob a termín dodání

pdf [1 MB], (615x)
28.10.2015 27.11.2015 SROVNÁVACÍ FOTO BUDOVY OÚ před a po rekontrukci pdf [141 kB], (659x)
17.4.2013 17.5.2013 ZALOŽENÍ ÚČTU U ČNB

Obec Prackovice nad Labem, zastoupená starostkou Mgr.Andreou Svobodovou Křešovou, v souvislosti s novelou zákona č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, uzavřela dne 12.3.2013 Smlouvu o běžném účtu vedeném u ČNB.

Klientovi byl zřízen účet číslo:                               94-7619471 / 0710

24.9.2012 24.10.2012 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRACKOVICE NAD LABEM K PROJEDNÁVÁNÍ
23.2.2012 9.3.2012 DIGITALIZACE KATASTRÁLNÍCH MAP 1 - KÚ PRACKOVICE N.L. jpg [335 kB], (1320x)