Obecní úřad Prackovice n.L.
Prackovice nad Labem čp.54,
411 33 Prackovice n.L.

Datová schránka: ihabscw

Email: ou.prackovice@mybox.cz
Telefon, fax: 416 539 091

PONDĚLÍ

6:30  -  16:00

ÚTERÝ

6:30  -  14:30

STŘEDA

6:30  -  17:00

ČTVRTEK

6:30  -  14:30

PÁTEK

není úřední den

IČ: 00264229
B.ú.: 10420-471/0100, KB Lovosice
IČ: 00264229
B.ú.: 10420-471/0100, KB Lovosice

Tělovýchovná jednota Litochovice n. L.

2017 - VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA o přidělení účelového neinvestičního finančního příspěvku z rozpočtu obce (vyvěšeno dne 1.4.2017)

2016 - VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA o přidělení účelového neinvestičního finančního příspěvku z rozpočtu obce

OPRAVA CHATY OTUŽILCŮ (JACHTAŘŮ) V Litochovicích po povodních v roce 2013 - oprava byla financována částečně z dotace MAS České středohoří

FOTODOKUMENTACE POVODNÍ 2013

PŮVODNÍ ČLENOVÉ - KLUB OTUŽILCŮ LITOCHOVICE