Obecní úřad Prackovice n.L.
Prackovice nad Labem čp.54,
411 33 Prackovice n.L.

Datová schránka: ihabscw

Email: ou.prackovice@mybox.cz
Telefon, fax: 416 539 091

PONDĚLÍ

6:30  -  16:00

ÚTERÝ

6:30  -  14:30

STŘEDA

6:30  -  17:00

ČTVRTEK

6:30  -  14:30

PÁTEK

není úřední den

IČ: 00264229
B.ú.: 10420-471/0100, KB Lovosice
IČ: 00264229
B.ú.: 10420-471/0100, KB Lovosice

Mikroregion Porta Bohemica

2017 - SCHVÁLENÝ ROZPOČET MIKROREGIONU Porta Bohemica, z.s.

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MIKROREGIONU Porta Bohemica z.s. 2015-2019

STANOVY MIKROREGIONU PORTA BOHEMICA

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MIKROREGIONU 2015

Dne 27.5.2015 ZO schválilo vstup obce do Mikroregionu Porta Bohemica - usnesení č.2/2015 zde - s cílem rozšířit meziobecní spolupráci a řešení projektů přesahujících náš katastr ve spolupráci se sousedními členskými obcemi

Dne 13.7.2015 byla obec Prackovice nad Labem přijata za řádného člena Mikroregionu Porta Bohemica - zápis s usnesení o přijetí z VH zde

STRÁNKY MIKROREGIONU S INFORMACEMI O SPOLEČNÉ PRÁCI SDRUŽENÝCH OBCÍ NALEZNETE ZDE

Aktualizováno (Středa, 05 Duben 2017 06:36)