2017 - VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA o přidělení účelového neinvestičního finančního příspěvku z rozpočtu obce (vyvěšeno dne 1.4.2017)

2016 - VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA o přidělení účelového neinvestičního finančního příspěvku z rozpočtu obce

OPRAVA CHATY OTUŽILCŮ (JACHTAŘŮ) V Litochovicích po povodních v roce 2013 - oprava byla financována částečně z dotace MAS České středohoří

FOTODOKUMENTACE POVODNÍ 2013

PŮVODNÍ ČLENOVÉ - KLUB OTUŽILCŮ LITOCHOVICE