DÍLČÍ PŘEZKUM HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2022

      ZPRÁVA O VÝSLEDKU DÍLČÍHO PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2022

     (dílčí přezkum za pololetí 01-06/2022 uskutečněn dne 6.9.2022)

PŘEZKUM HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK  2021

    ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2021  

    (závěrečná kontrola Krajským úřadem provedena dne 17.2.2022) 

PŘEZKUM HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK  2020

       ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2020

        (závěrečná kontrola Krajským úřadem provedena dne 10.2.2021)

PŘEZKUM HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK  2019

      ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2019

        (závěrečná kontrola Krajským úřadem provedena dne 4.2.2020) 

PŘEZKUM HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK  2018

        ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2018

        (závěrečná kontrola Krajským úřadem provedena dne 27.5.2019)  

PŘEZKUM HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK  2017

         ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2017

        (kontrola Krajským úřadem provedena dne 21.2.2018)

 PŘEZKUM HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK  2016

       ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2016

       (kontrola Krajským úřadem provedena ve dnech 11.-12.4. 2017)

 

PŘEZKUM HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK  2015

      ZPRÁVA O VÝSLEDKU KONEČNÉHO PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2015

    - náprava chyb 2015 - usnesení 2/2016 ze dne 27.5.2016

   - náprava chyb 2015 - příloha

   - náprava chyb - Zpráva o nápravě chyb pro KÚÚK, Odbor kontroly ÚSC

 

PŘEZKUM HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK  2014

ZPRÁVA O VÝSLEDKU KONEČNÉHO PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2014

(kontrola Krajským úřadem provedena dne 2.4.2015)

 

PŘEZKUM HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK  2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU KONEČNÉHO PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2013

(kontrola Krajským úřadem provedena dne 19.3.2014)

 

PŘEZKUM HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK  2012

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2012

(kontrola Krajským úřadem provedena dne 11.2.2013)

 

PŘEZKUM HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK  2011

ZPRÁVA O VÝSLEDKU KONEČNÉHO PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2011

(kontrola Krajským úřadem provedena dne 16.2.2012)

 

PŘEZKUM HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK  2010

- ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE

(kontrola Krajským úřadem provedena dne ...........)