V současné době dostávají poplatníci do schránek vyúčtování poplatku za komunální odpad se započítáním slev za tříděné odpady na rok 2020.

Od 1.1.2020 se poplatek za komunální odpad zvyšuje z původních 500,-Kč/rok/osoba(nemovitost) na 700,-Kč/rok/osoba (nemovitost).

Viz Obecně závazná vyhláška 2/2019 ze dne 12.11.2019.

Slevy za tříděný odpad se pro rok 2020 vypočítávají z odevzdaných pytlů za období

od 1.4.2018 do 31.3.2019.

 Je to z toho důvodu, že jsme slevový systém zavedli od 1.4.2015 a první období pro výpočet slev zavedených od roku 2017 byl od 1.4.2015 do 31.3.2016 (12 měsíců v předešlém období). 

Nyní  se od 1.4.2019 do 31.3.2020 sbírají data pro výpočet poplatku na rok 2021.

Od 1.4.2020 do 31.3.2021 se budou sbírat data rpo výpočet poplatku na rok 2022.