Informace pro občany ohledně místní události sesuvu půdy:

Abychom zabránili jakýmkoliv spekulacím, šíření zcela neopodstatněné paniky a zkreslených informací a dezinformací, sděluji k události v lomu Dobkovičky následující:
Dne 7.6.2013 v 0:30 jsem byla jako starostka obce operačním střediskem IZS UL vyrozuměna o události sesuvu půdy na dálnici D8 a vyzvána k osobní prohlídce místa. Na místo jsem se dostavila ihned spolu s velitelem a strojníkem naší jednotky SDH Prackovice. Po ohledání lokality byly zjištěny rozsáhlé posuny půdy. Přivolaný geolog na místo dorazil cca ve 4 hodiny ráno, přičemž v 5 hodin ráno po průzkumu terénu konstatoval, že se jedná o lokální záležitost, která v současné době NEPŘEDSTAVUJE ŽÁDNÉ ohrožení obce Litochovice ani Prackovice. Území bylo zajištěno a je intenzívně monitorováno. Geologická zpráva z hlubšího průzkumu bude obci sdělena ihned po ukončení výzkumných prací. Řešení situace převzala společnost Eurovia, Báňský úřad spolu s majitelem lomu Dobkovičky Kámen Zbraslav. Jako prvotní příčina posunu půdy na dálnici D8 bylo v daný moment zjištěno sesunutí části stěny v lomu Dobkovičky, a to zřejmě vlivem počasí. Celou záležitost prozatím nebudu více nikterak komentovat, protože se jedná o zcela lokální záležitost a interní událost řešenou výše uvedenými společnostmi a jakékoliv závěry či spekulace nejsou na místě ani nejsou v naší kompetenci. Ačkoliv se jedná o politováníhodnou událost, žádám občany, aby se zdrželi vytváření senzací a dezinformací či šíření zcela nesmyslné paniky, jelikož tím mohou způsobit škody větší než vznikly přírodními jevy. Za váš odpovědný přístup předem děkuji a jakékoliv další informace vám budou bezodkladně poskytnuty. Zároveň bych ráda poděkovala za naprosto špičkový profesionální výkon členům HZS UL, SDH Prackovice a Chotiměř a Policie ČR a dalších složek, které byly na místě přítomny. Poděkování patří i zástupcům výše uvedených společností za vstřícnost a rychlé poskytování potřebných informací. Děkuji.

Vaše starostka