Dne 14.4.2021 došlo usnesením č.1/2021, bod 5 ke schválení územního plánu obce Prackovice nad Labem. Dne 27.4.2021 byla vyvěšena Veřejná vyhláška - oznámení o vydání územního plánu obce Prackovice nad Labem ve formě opatření obecné povahy: 

Odkaz na vyvěšený územní plán na úřední desce je zde:

http://www.prackovice-litochovice.cz/uredni-deska/844-schvaleny-uzemni-plan-obce-prackovice-n-l-verejna-vyhlaska

Informace pro žadatele o pozemky v rozvojové zóně Z5:

ZO bude v následujících měsících sestavovat směrnici s podmínkami a cenou za nabízené pozemky. Obec registruje seznam zájemců o 13 stavebních pozemků. Do června 2021 ZO schválí směrnici k postupu prodeje pozemků, přičemž k prodeji by mohlo být přistoupeno na podzim roku 2021. Pozemky se budou prodávat jako zasíťované. Zhotovitelem sítí bude obec. Podrobnější informace budou registrovaným zájemcům sděleny po červnu 2021, kterým bude směrnice zaslána a budou pozváni k jednání s obcí.